1. Studije i članci

1) BADOVINAC, Jelena. Nastava klasičnih jezika u zagrebačkoj Klasičnoj gimnaziji od 1886. do 1950. – XXXI/2012, br. 22, str. 57-78.

* Pogreškom je navedeno prezime Banjac.

2) BAKRAN, Ema. Nekome je život majka, a nekom maćeha. Neki društveni aspekti Haritonovih Zgoda Hereje i Kaliroje. – XXXIII/2014, br. 25, str. 77-83.

3) BELAMARIĆ, Senia. Latinska protumađaronska satira Franje Milašinovića. – XXII/2003, br. 4, str. 53-79.

4) BENIĆ, Mislav. Prozodijske i metričke osobitosti u latinskim pjesmama Frane Božičevića Natalisa. – XXVI/2007, br. 12, str. 5-34.

5) BIDJIN, Iva. Pripovjedač Apulejevih Metamorfoza. – XXIII/2004, br. 6, str. 41-68.

6) BORŠIĆ, Luka. Trebamo dokolice! Antički poziv na potpuniji život. – XXI/2002, br. 2, str. 99-132.

7) BORŠIĆ, Luka-SKUHALA KARASMAN, Ivana. Prva hrvatska grecistkinja: Josipa Steinkuš. – XXXIV/2015, br. 27, str. 61-64.

8) BRATIČEVIĆ, Irena. Latinsko prigodno pjesništvo u Dubrovniku u 19. st. – XXIV/2005, br. 8, str. 15-29.

9) BRATIĆEVIĆ, Irena. Reatribucija ekloga pogrešno pripisanih Rajmondu Kuniću. – XXVII/2008, br. 13, str. 51-53.

* U naslovu je tiskarska pogreška: Rajmondu umjesto Rajmundu.

10) BREZAK, Sandra. Homersko pitanje. – XXI/2002, br. 1, str. 125-143.

11) BRICKO, Marina. Između Lukilija i Marcijala: Nikarhov skoptički epigram. – XXXIII/2014, br. 25, str. 61-75.

12) BRICKO, Marina. Otia Antuna Vrančića i tradicija antičkog epigrama. – XXIV/2005, br. 8, str. 5-13.

13) BRONZOVIĆ, Davida. Teokritovi gradski mimi i Herondini mimijambi. – XXII/2003, br. 4, str. 5-33.

14) BUBALO, Ivan. Obrazovanje duha ili obučavanje za zvanje. – XXX/2011, br. 20, str. 5-12.

15) BUZOV, Ivica. Kasnoantički grad i gospodarstvo u Iliriku. – XXVIII/2009, br. 15, str. 59-98.

16) CRNKOVIĆ, Koraljka. Aleksandrijska biblioteka – izvor znanja o Jadranu. – XXXII/2013, br. 23, str. 105-116.

17) CRNKOVIĆ, Koraljka. Kalimahov ljubavni epigram. – XXI/2002, br. 2, str. 65-85.

18) CRNKOVIĆ, Koraljka. Nepoznati mitovi poznatih lokaliteta Klasične Grčke. – XXVII/2008, br. 14, str. 21-32.

19) ČENGIĆ, Nina. Neka razmatranja o hipokratskoj medicini i njezinom diskursu. – XXIII/2004, br. 6, str. 3-19.

20) ČENGIĆ, Nina. O tumačenju kao lingvistički tekst. – XXI/2002, br. 1, str. 5-16.

21) ČOLAKOVIĆ, Zlatan. Post-tradicionalna epika Avda Međedovića i Homera. – XXV/2006, br. 10, str.19-57.

22) ČOLAKOVIĆ, Zlatan. Pjevač iznad priča (Homer, Međedović i tradicijska epika). –XXVII/2008, br. 13, str. 7-32.

23) ĆEPULIĆ, Antica – Nada. Sv. Grgur Nazijanski – najveći pjesnik među grčkim Ocima. Pjesma In suos versus: programatski pogled na vlastito pjesništvo. – XXII/2003, br. 4, str. 35-45.

24) ĐURIĆ, Tomislav. Tri pjesme Ruđera Boškovića iz rukopisne ostavštine u Bancroft Library. –XXXIII/2014, br. 26, str. 55-85.

25) FOWLER, Robert. Homer i južnoslavenska epika. – XXVI/2007, br. 11, str. 35-38.

26) FOWLER, Robert. Homersko pitanje. – XXVI/2007, br. 11, str. 39-53.

27) GJURAŠIN, Mislav. Neki mikenski elementi u Homerovoj Ilijadi. – XXX/2011, br. 20, str. 31-57.

28) GOLDSTEIN, Ivo. Funkcija Jadrana u ratu Bizantskog Carstva protiv Ostrogota 535-555. godine. – XXIV/2005, br. 7, str. 31-42.

29) GOLDSTEIN, Ivo. Hrvati, hrvatske zemlje i Bizant. – XXIV/2005, br. 8, str. 39-52.

30) GOLDSTEIN, Ivo. Klasična gimnazija 1914-2005. godine. – XXVI/2007. br. 11, str. 9-34.

31) GOLDSTEIN, Ivo. Naseljeni gradovi Porfirogenetove Paganije (De administrando imperio 36/14-15). – XXVIII/2009, br. 16, str. 17-37.

32) GREČL, Domagoj. Božica Afrodita kao lik u pjesmama Homerovim. – XXVI/2007, br. 11, str. 55-71.

33) GREČL, Domagoj. Helena Trojanska – utjelovljenje ženske ljepote. – XXV/2006, br. 9, str. 5-18.

34) GREČL, Domagoj. Homer i Hesiod – glavni izvori za poznavanje grčke religije. – XXVII/2008, br. 14, str. 5-19.

35) GREČL, Domagoj. Ifigenija ili dobrovoljna žrtva za domovinu. – XXXI/2012, br. 22. str. 23-39.

36) GREČL, Domagoj. Junaštvo i smrt Telamonova Ajanta. – XXVIII/2009, br. 15, str. 45-58.

37) GREČL, Domagoj. Klitemnestra i prokletstvo Tantalida. – XXIX/2010, br. 18. str. 23-42.

38) GREČL, Domagoj. Rimska religija do dolaska kršćanstva. – XXXIV/2015, br. 28, str. 45-67.

39) GREČL, Domagoj. Tko je ubio Medejinu djecu. – XXXV/2016, br. 29, str. 37-52

40) HAJDAREVIĆ, Sabina. Grčke fikcionalne zbirke pisama u kontekstu; čimbenici razvoja i obilježja književne (pod)vrste. – XXXIII/2014, br. 26, str. 9-24.

41) IVANIŠEVIĆ, Dora-ŠOŠTARIĆ, Petra. Baptistinus Frana Lucijana Gundulića. – XXV/2006, br. 10, str. 99-102.

42) JOZIĆ, Mirko. Pajdeja u Platonovoj državi. – XXX/2011, br. 19, str. 5-13.

43) KRVIŠEK, Jasna. Druga knjiga Herodotove »Povijesti« – antička slika Egipta. – XXIII/2004, br. 5 str. 43-74.

44) LENARD, Mateja. Latinski stihovi Rafaela Radelje. – XXXV/2016, br. 29, str. 65-99.

45) LUETIĆ, Andrea. Terencija. Portret Ciceronove supruge – rimske matrone. – XXXI/2012, br. 22, str. 79-100.

46) MALEŠ, Tonći. Latinski na raskrižju. – XXIX/2010, br. 17, str. 102-109.

47) MARIĆ, Voljena. Latinske pjesme Frana Grgurevića. – XXVIII/2009, br. 15, str. 99-107.

48) MARIĆ, Voljena. Rukopisna ostavština Antuna Petra Liepopillija u Znanstvenoj knjižnici u Dubrovniku. – XXXIV/2015, br. 27, str. 37-59.

49) MARIN, Emilio. Arheologija i globalizacija. Razmišljanja na temelju iskustva splitskog Arheološkog muzeja. – XXIII/2004, br. 5 str. 3-8.

50) MARIN, Emilio. Doprinos epigrafičkog korpusa starokršćanske Salone klasičnoj filologiji. – XXXIV/2015, br. 27, str. 33-36.

51) MARIN, Emilio. Salona između Rima i Bizanta. – XXXI/2012, br. 22, str. 41-47.

52) MAROHNIĆ, Jelena. Paleografska obilježja i diplomatička struktura farske psefizme i parskog reskripta. – XXXV/2016, br. 30, str. 49-69.

53) MARTINIĆ-JERČIĆ, Zdravka. Tragom rimskog panteona. Božanska zaštita poljoprivrede u Rimu. – XXIV/2005, br. 7, str. 43-60.

54) MARTINIĆ-JERČIĆ, Zdravka. Zašto učiti starogrčki? – XXXIV/2015, br. 28, str. 89-98.

55) MATASOVIĆ, Ranko. Jezični tragovi Kelta u Iliriku. – XXII/2003, br. 3, str. 5-23.

56)MATIČEVIĆ, Ivan. Kako su  eksperimentirali stari Grci? Pokusi na živim bićima u antici. – XXXIII/2014, br. 26, str. 25-37.

57) MIHALJEVIĆ, Ana. Riječi i sveze iz klasičnih jezika u hrvatskome jeziku. – XXXV/2016, br. 29, str. 53-64.

58) MILIĆEVIĆ BRADAČ, Marina. Otok-kit od Aleksandra do Voyagera. – XXXII/2013, br. 23, str. 11-104.

59) MILIĆEVIĆ BRADAČ, Marina. Pogani u kršćanskom svijetu – Carmen contra paganos. – XXXII/2013, br. 24, str. 93-104.

60) MILINOVIĆ, Dino. Konstantin i kršćanska umjetnost: značenje 313. godine. – XXXII/2013, br. 24, str. 69-92

61) MILOTIĆ, Ivan. Pravni sadržaj Milanskog edikta. – XXXII/2013, br. 24, str. 51-68.

62) MOKROVIĆ, Tomislav. Diomed: između mita i kulta. – XXXIV/2015, br. 27, str. 5-32.

63) MOKROVIĆ, Tomislav. Diomed: između mita i kulta. – XXXIV/2015, br. 28, str. 5-44.

* Drugi dio studije o Diomedu sadržava pregled njegova kulta na našoj obali Jadrana.

64) MRNJAVAC, Josip. Utjecaj grčkog votivnog epigrama na ciklus “Votiva” Rajmunda Kunića. – XXX/2011, br. 19, str. 69-93.

65) NOVAKOVIĆ, Darko. Hrvatska novolatinska epika. – XXIV/2005, br. 8, str. 33-38.

66) NOVAKOVIĆ, Darko. Jan Panonije kao prevodilac s grčkoga: Filologija u službi politike. – XXIII/2004, br. 5, str. 13-27.

67) NOVAKOVIĆ, Darko. Vitezovićevo ljubavno pjesništvo na latinskom. – XXVIII/2009. br. 16, str. 39-54.

68) PAVLEK, Barbara. Heraklo – ἥρος ϑεός. – XXXV/2016, br. 30, str. 5-43.

69) PERIĆ GAVRANČIĆ, Sanja. Institutiones linguae Illyricae Bartola Kašića 1604. Hrvatski u krilu latinskoga jezika. – XXIII/2004, br. 6, str. 93-99.

70) PERIĆ GAVRANČIĆ, Sanja. Ferićeve basne između tradicije i inovacije. – XXVIII/2009, br. 16, str. 55-70.

71) PERIĆ, Olga. Rukopis u školskoj nastavi. – XXIV/2005, br. 7, str. 7-17.

72) PETRAK, Marko. Rimsko pravo u hrvatskom kontekstu. – XXVIII/2009, br. 16, str. 71-83.

73) PETRAK, Marko. Inter aequitatem iusque interpositam interpretationem nobis solis et oportet et licet inspicere. Konstantinovo shvaćanje pravednosti u suprotnosti s klasičnim rimskim pravom. – XXXII/2013, br. 24, str. 39-49.

74) POLANČEC, Jurica. Kratka povijesna fonologija antičkog grčkog. – XXX/2011, br. 19, str. 29-45.

75) POSAVEC, Vladimir. August i stvaranje principata. – XXXIV/2015, br. 28, str. 69-87.

* Treći dio Augustove biografije.

76) POSAVEC, Vladimir. August – Pontifex Maximus i Pater Patriae. – XXXV/2016, br. 29, str. 15-36.

* Četvrti, završni dio Augustove biografije.

77) POSAVEC, Vladimir. Bitka kod Eknoma – najveća pomorska bitka antike. – XXX/2011, br. 20, str. 89-96.

78) POSAVEC, Vladimir. Gaj Julije Cezar Oktavijan, prvi dio. – XXXIII/2014, br. 25, str. 27-60.

79) POSAVEC, Vladimir. Glicerije – zapadno rimski car i salonitanski biskup. – XXII/2003, br. 4, str. 48-52.

80) POSAVEC, Vladimir. Imperator August. – XXXIII/2014, br. 26, str. 39-54.

* Drugi dio Augustove biografije.

81) POSAVEC, Vladimir. Jesu li Grci bili inovatori, a Rimljani plagijatori. Rim i Grčka kao stereotip. – XXIII/2004, br. 6, str. 21-39.

82) POSAVEC, Vladimir. Julio-klaudijevski kult i spomenici u Hrvatskoj. – XXI/2002, br. 1, str. 17-64.

83) POSAVEC, Vladimir. Konstantin Veliki. – XXXII/2013, br. 24. str. 15-38.

84) POSAVEC, Vladimir. Patricij Marcelin – krćanin ili poganin. – XXI/2002, br. 2, str. 59-64.

85) REPUŠIĆ, Maja. Ivan Karlo Anđelić; tiskane latinske pjesme. – XXII/2003, br. 3, str. 35-55.

86) REZAR, Vladimir. Rukopisna ostavština Damjana Beneše. – XXIV/2005, br. 7, str. 19-29.

87) RISTIKIVI, Merike. Lexica iuridica in Juridica. Latinski termini kao odraz europeizacije estonske pravne kulture. – XXIX/2010. br. 18, str. 97-111.

88) SEFEROVIĆ, Relja. Između škole i politike: o izdanju djela De inventione i političkoj kulturi Dubrovnika u 16. stoljeću. – XXXII/2013, br. 24, str. 105-117.

89) SEFEROVIĆ, Relja. Kristofor Stay nad odrom Ivana Natalija Aletina u Dubrovniku.– XXV/2006, br. 9, str. 51-71.

90) SEFEROVIĆ, Relja. Oksfordska uspomena. Zapisi iz kapelice Merton Collegea. – XXXI/2012, br. 21, str. 69-80.

91) SEFEROVIĆ, Relja. Pedagoški progledi Francesca Marije Appendinija prilikom otvorenja dubrovačke gimnazije. – XXVI/2007, br. 12, str. 35-54.

92) SLAVIČEK, Vesna. Rimsko društvo i likovna umjetnost Konstantinova doba u Rimu. – XXXIII/2014, br. 25, str. 85-105.

93) ŠEGVIĆ-BELAMARIĆ, Inge. Pisati uz svijeću: lucubratio kao topos-formula od Cicerona do Lucića. – XXVII/2008, br. 14, str. 33-43.

94) ŠEŠELJ, Maja. Pompejanski ljubavni grafiti. – XXI/2002, br. 2, str. 35-57.

95) ŠEŠELJ, Zlatko. Gortanova Gramatika  i nastava latinskog jezika. – XXVI/2007, br. 12, str. 55-61.

96) ŠEŠELJ, Zlatko. Horacije kao nastavni problem. Nekoliko primjera metodičkih mijena u povijesti nastave klasičnih jezika. – XXI/2002, br. 1, str. 77-88.

97) ŠEŠELJ, Zlatko. Katalozi znanja / Latinski i grčki jezik. – XXIV/2005, br. 7, str. 3-5.

98) ŠEŠELJ, Zlatko. Nestaje li antika. – XXVIII/2009, br. 16, str. 85-89.

99) ŠEŠELJ, Zlatko. Zašto klasično obrazovanje danas? – XXIII/2004, br. 5 str. 9-12.

100) ŠKILJAN, Dubravko. Antika pred nestankom. – XXVIII/2009, br. 15, str. 5-8.

101) ŠOŠTARIĆ, Martina. Epigrami Mate Luiđa Zamanje. – XXIII/2004, br. 5, str. 29-41.

102) ŠOŠTARIĆ, Petra. Aristotel u povijesnom kontekstu. – XXXV/2016, br. 30, str. 45-48.

103) ŠOŠTARIĆ, Petra. Helenistički grčki. – XXXI/2012, br. 21, str. 59-68.

104) ŠOŠTARIĆ, Petra. Ponovljene klauzule antičkih pisaca u epu De vita et gestis Christi Jakova Bunića. – XXXI/2012, br. 22, str. 49-56.

105) TAJČEVIĆ, Lada. Odsjek za klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. – XXI/2002, br. 2, str. 3-34.

106) TEKAVČIĆ, Pavao. O latinizmima u književnim istroromanskim tekstovima. – XXI/2002, br. 1, str. 65-76.

107) TOMAS, Helena. Otkriće Knosa. – XXVII/2008, br. 13, str. 33-49.

108) TOMAS, Helena. Otkriće Mikene. – XXVIII/2009, br. 15, str. 23-44.

109) TOMAS, Helena. Otkriće Orhomena i obližnje citadele Gla. – XXX/2011, br. 19, str. 47-67.

110) TOMAS, Helena. Otkriće Tebe, mikenske Kadmeje. – XXXI/2012, br. 21, str. 31-57.

111) TOMAS, Helena. Otkriće Tirinta. – XXIX/2010, br. 17, str. 41-69.

112) TOMAŠKOVIĆ, Tomislav. Likijske grobnice – pogrebni običaji u zapadnoanatolijskoj antičkoj pokrajini. – XXX/2011, br. 20, str. 49-87.

113) TOTH, Attila Sandor. Pjesme Franje Sebastijanovića (Corinaeus Lapizius), “pastira” rimske Arkadijske Akademije. – XXIX/2010, br. 18, str. 67-95.

114) TVRTKOVIĆ, Tamara. Hrvatski latinitet (neke mogućnosti primjene u nastavi). – XXIX/2010, br. 17, str. 89-101.

115) VILOGORAC, Inga. Velika majka bogova. – XXV/2006, br. 9, str. 19-49.

116) VODIČKA, Tomislav. Marko Aurelije i Komod u izvorima i na filmu. – XXV/2006, br. 10, str. 59-98.

117) ZEKIĆ, Jasenko. Antička filozofija i duh helenskog gimnastičkog agona. – XXIX/2010, br. 18, str. 43-66.

118) ZEKIĆ, Jasenko. Carska prisutnost u epigrafiji Pule i pulskog agera. – XXIII/2004, br. 6, str. 69-91.

119) ZEKIĆ, Jasenko. O Lukijanovu Anaharsidu ili O tjelovježbi. – XXIX/2010, br. 17, str. 71-87.

120) ZEKIĆ, Jasenko. Prilog poznavanju antičkih atletskih bacanja. – XXV/2006, br. 10, str. 5-18.

121) ZEMLJAK, Miroslav. Promjene u definicijama poetike. – XXII/2003, br. 3, str. 25-34.

122) ZOVIĆ, Valentina. Hetairae, meretrices et aliae. Pogled na prostituciju u grčko-rimskom svijetu. – XXXV/2016, br. 30, str. 71-83.