Projekti

U organizaciji Instituta Latina et Graeca već se godinama na antičkim lokalitetima diljem Hrvatske održavaju seminari za školsku mladež na kojima sudjeluju učenici 7. i 8. razreda osnovnih škola s klasičnim programom, te učenici klasičnih gimnazija, ali i ostalih gimnazija (u kojima se, dakako, u prvom razredu učio latinski).

Ciljevi ovoga projekta su:

  • razvitak izvannastavne djelatnosti koja će pridonijeti napretku učenika u svladavanju nastavnih obveza
  • razvitak kulture čitanja, pisanja, likovnog i scenskog izraza kod učeničke populacije
  • razvijanje vještine i kreativnosti srednjoškolskih i osnovnoškolskih nastavnika za terensku nastavu
  • popularizacija spomeničke baštine i razvitak ljubavi i poštovanju za nju kod učenika, nastavnika i mjesnog stanovništva
  • objedinjavanje djelovanja više institucija kojima su matična područja obrazovanje, kultura i znanost u postizanju navedenih doprinosa

Stalne stavke programa od njegova početka bile su: prezentiranje povijesti, poučavanje o konkretnoj baštini svakog lokaliteta, praktični rad na pokretnim spomenicima i na arheološkom nalazištu, lektorati gdje se čitaju i prevode grčki i latinski tekstovi o povijesti ili o antičkoj civilizaciji koji nisu dio školskog programa, priprema završne prezentacije i završna prezentacija za općinstvo.

Kurikul nastoji inovativno povezati različite oblike rada:
1. lektorate (čitanje u izvorniku antičkih latinskih i grčkih tekstova o povijesti i grčkoj civilizaciji)
2. arheološko terensko istraživanje (sudjelovanje iskopavanju)
3. rad na pokretnim arheološkim nalazima (upoznavanje vrsta, čišćenje, razvrstavanje, crtanje, vježbe u rekonstruiranju)
4. obilazak spomeničkih i prirodnih znamenitosti uz stručno vodstvo, upoznavanje mjesnoga načina života
5. pisanje eseja o zadanome spomeniku
6. istraživanje za potrebe eseja (informacije ponuđene tijekom seminara, korištenje priručne literature, intervjui nastavnika i voditelja)
7. priprema i oprema završne prezentacije (likovni radovi, prezentacija prevodilačkih rezultata i pisanih radova, scenski nastup)
8. stimulacija nagradom za najbolje prevoditelje i autore eseja – nagrada su knjige sadržaja referentnog seminaru.

Svaki se seminar koncentrira na neku temu iz određenog ciklusa (povijest grčke kolonije na Hvaru: osnutak, resursi, spomenička ostavština, likovi iz povijesti; mediteranske kulture: maslinarstvo, vinogradarstvo, ljekovito bilje, ribarstvo) i dr. Svaki je seminar opremljen posebno kreiranim radnim materijalima. Polaznici svake godine završnom anketom vrednuju izvršeni program, pružajući organizatorima povratnu informaciju koja pridonosi poboljšanju programa.

Interdisciplinarni humanistički program (povijest, arheologija i klasična filologija kao osnovica) razvija kvalitetan odnos polaznika i prema spomeničkoj baštini, navodi ih da znanja stečena u školskome programu primijene na neobvezatni program – što je iznimno poticajno i za svladavanje redovitoga programa – i postiže značajne odgojno-obrazovne učinke. Također animira sredine u kojima se seminari održavaju i budi svijest o vrijednosti domovinske baštine.