Seminari

U organizaciji našeg Instituta već godinama se na antičkim lokalitetima održavaju seminari za školsku mladež. 

Program svakog seminara predviđa:

  • upoznavanje lokaliteta od njegova antičkoga sloja
  • predavanja
  • lektorate
  • radionice
  • izlete
  • javnu prezentaciju

Seminari su namijenjeni učenicima osnovnih škola s klasičnim jezicima, klasičnim gimnazijama, ali i ostalim gimnazijama (u kojima se, dakako, u prvom razredu učio latinski).

Da bi seminari bili pristupačni svim potencijalnim kandidatima te da bi – osim troškova dolaska – učenicima bili besplatni, financijsku potporu dobili smo od Grada Zagreba, a troškove seminara za svoje su učenike podmirile i neke škole. 

Detaljni programi s temama predavanja, lektorata i drugih aktivnosti bit će sukcesivno prikazani na ovoj stranici.