O nama

Institut Latina et Graeca

Harambašićeva 19

10000 Zagreb

OIB 47135235754

IBAN HR0924840081106423412

 

Povijest Instituta

Latina et Graeca, Institut za klasične jezike izrastao je iz projekta Latina et Graeca. Sam je taj projekt nastao davno, 1973. godine, djelovanjem tadašnjih studenata i mladih znanstvenika okupljenih oko novopokrenutog časopisa Latina et Graeca. 

Tokom godina časopis je otvorio prostor izdavanju knjiga tako da je 1979. počela izlaziti Biblioteka Latina et Graeca, niz dvojezičnih izdanja antičkih autora, grčkih i rimskih, te djela postantičkih latinista; uskoro su krenuli i drugi nizovi biblioteke, Radovi, Priručnici, Libellus. 

Prije desetak godina postalo je jasno da je cijeli projekt prerastao entuzijastički poticaj kojim je nastao i da je za dalji napredak cijele struke potrebno – ne zanemarujući ni na trenutak entuzijazam okupljenih oko uredništva Latina et Graeca – potražiti institucionalni okvir za dalje korake i nove projekte. I tako smo odlučili pokrenuti Institut Latina et Graeca definirajući potrebu za takvom institucijom te određujući područje djelovanje te institucije.

Potreba

Klasični jezici sadržaj su brojnih entiteta, ali ti entiteti djeluju parcijalno i raštrkano. Svaki se od njih bavi svojim poslom: škole nastavom, fakulteti nastavom i istraživanjem, Društvo popularizacijom, uredništvo L&G izdavaštvom. Ova dva posljednja djeluju sasvim amaterski i ovise o entuzijazmu nekoliko ljudi. Nedostaje mjesto koje bi – bez ambicije da se ponaša pokroviteljski – profesionalno obavljalo čitav niz poslova koji čine krvotok struke. Cijeli taj prostor pokrio bi Institut za klasične jezike. Osnovna djelatnost Instituta sastojala bi se od razvijanja svijesti o potrebi kreativnog dijaloga s kulturama koje se iskazuju grčkim i latinskim jezikom. Taj se zadatak ostvaruje svim oblicima distribucije i implementacije znanja o tim kulturama u svim potencijalno zainteresiranim segmentima društva. Ova “popularizatorska” dimenzija aktivnosti Instituta svoju podlogu ima u znanstveno-istraživačkom radu.

Područje rada

Pet je područja rada koja bi pokrivala ta institucija:

  • Istaživanje
  • INDOK (knjižnica s knjigama i časopisima, hemeroteka, dijateka, novi mediji; bibliografija; obavijesti svih vrsta o domaćim i međunarodnim događanjima, susretima, natjecanjima itd.)
  • Savjetovanje (suradnja s izdavačima i elektroničkim medijima, popularizacija, predavanja, edukacija edukatora i sl.)
  • Organiziranje seminara (organiziranje u vlastitom dvorištu, sudjelovanje na međunarodnim seminarima i sl.)
  • Izdavaštvo (projekt L&G: časopis, knjige, novi mediji, WEB i sl.)

Kako su svi pokušaji da se takav institut pokrene kao javna ustanova propali, jedini je mogući put privatni institut. Stoga su članovi uredništva časopisa Latina et Graeca, kao fizičke osobe, te Privatna klasična gimnazija, kao pravna osoba, pokrenuli pravni postupak osnivanja takvog instituta. Sam je postupak trajao dosta dugo, no odlukom Trgovačkog suda u Zagrebu 17. listopada 2006. godine Latina et Graeca, institut za klasične jezike i antičku civilizaciju upisan je u registar Trgovačkog suda i time započeo svojim radom.