Gdje smo

Adresa:

LATINA ET GRAECA

Institut za klasične jezike i antičku civilizaciju

Harambašićeva 19

10000 ZAGREB

Osoba za kontakt: Tomislav Mokrović, prof., tajnik Instituta

E-mail: latinaetgraeca@gmail.com

Mob: 099/6870-843

Tel: 01/2300-325

Fax: 01/2345-081

Prikaz veće karte