Seminar 2018. godine

U Zadru je od 9. do 13. travnja 2018. godine održan XI. proljetni seminar za mlade COLONIA IULIA IADER. Tema je bila rimska vojska, a polaznici su, osim na tri latinska lektorata, sudjelovali i na likovnim radionicama, predavanjima, arheološkoj radionici, posjetili arheološki lokalitet Asseria i Arheološki muzej Zadar.

Sudjelovali su učenici sljedećih škola:
OŠ Hugo Kon
OŠ Izidora Kršnjavoga
OŠ J. J. Strossmayera
OŠ Matije Gupca
OŠ Miroslava Krleže
OŠ Pavleka Miškine
OŠ Remete
OŠ S. S. Kranjčevića
OŠ Tina Ujevića
Klasična gimnazija
Nadbiskupska klasična gimnazija
Privatna klasična gimnazija