Seminar 2019. godine

Ovoga je proljeća u Zadru, od 1. do 5. travnja, održan XII. seminar za mlade Colonia Iulia Iader. Na seminaru su, kao i svake godine, sudjelovali učenici 7. i 8. razreda zagrebačkih osnovnih škola u kojima se uče grčki i latinski jezik, te učenici 1. razreda klasičnih gimnazija. Posebno raduje što je svake godine interes učenika za ovaj seminar sve veći, pa je tako ove godine sudjelovali njih 28, iz trinaest različitih škola. Tema ovogodišnja seminara bile su Feminae Romanae.