Seminar 2013. godine

Ovoga je ljeta u razdoblju od 27. srpnja do 3. kolovoza u Starome Gradu na Hvaru
održan XIX. seminar za mlade s temom „Darovi polja i mora“.

Učenici su sudjelovali u latinskim i grčkim lektoratima na kojima su prevodili djela Opijana, Plinija Starijeg, Hesioda, Homera i drugih. Također, imali su prilike ići u ribanje s trojicom starogradskih ribara, sudjelovati u radionici izrade pogače, a na izlet su, osim u grad Hvar, učenici išli i u mjesto Humac gdje su imali i svečanu zajednički večeru u malenoj konobi.

PREDAVAČI:

  • Davida Bronzović Švenda, prof. (Privatna klasična gimnazija, Zagreb)
  • dr. sc. Inga Vilogorac Brčić (Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)
  • Tonći Maleš, prof. (Privatna klasična gimnazija, Zagreb)
  • Ivana Marijanović, prof. (I. gimnazija, Split)
  • Tomislav Mokrović, prof. (Privatna klasična gimnazija, Zagreb)
  • Vilma Stojković, konzervator-restaurator (Muzej Staroga Grada)