Seminar 2016. godine

Zbog nedostatka financijskih sredstava seminar nije održan.