Seminar 2013. godine

U prvoj polovici rujna održan je seminar za učenike klasičnih osnovnih škola i gimnazija Varvaria. Tema ovogodišnjega seminara bilo je kovačko umijeće. Klasičari iz cijele Hrvatske bavili su se Hefestovim umijećem u lektoratima i radionicama.