Prijevodi

Ksenofont, O konjaničkom umijeću, O zapovjedniku konjice, Zagreb 2018. (cijena: 200,00kn)

Lukijan, Kako treba pisati povijest, Zagreb 2018. (cijena: 200,00kn)

Arhija, Epigrami, Zagreb 2017. (cijena: 100,00kn)

Filodem, Epigrami, Zagreb 2017. (cijena: 80,00kn)

Ciceron, Govori protiv Katiline, Zagreb 2016. (cijena: 250,00kn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katul, Pjesme (cijena: 70,00kn)

Ksenofont Efeški, Efeške priče (cijena: 100,00kn)

Aristofan, Ptice (cijena: 140,00kn)

Marko Marulić, Starozavjetne ličnosti (cijena: 80,00kn)

Seneka, Pretvorba božanskog Klaudija u tikvu (cijena: 60,00kn)

Lukije ili magarac (cijena: 60,00kn)

Ivan Lučić, O kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske (cijena: 100,00kn)

Ulpijan, Knjiga regula (cijena: 60,00kn)

Tacit, Historije (cijena: 70,00kn)

Hariton, Zgode Hereje i Kaliroje (cijena: 60,00kn)

Heronda, Mimijambi (cijena: 40,00kn)

Apicije, O kuvanju (cijena: 40,00kn)

Hrosvita, Drame (cijena: 80,00kn)

Fusko, Opis obale Ilirika (cijena: 50,00kn)

Paulo, Sentencije (cijena: 50,00kn)

Plaut, Perzijanac i Trgovac (cijena: 80,00kn)

Aristotel, O tumačenju (cijena: 40,00kn)

Stražemanac, Povijest franjevačke provincije Bosne Srebrene (cijena: 100,00kn)

Justinijan, Institucije (cijena: 140,00kn)

Zakonik dvanaest ploča (cijena: 60,00kn)

Einhard, Život Karla Velikog (cijena: 80,00kn)

Aristofan, Aharnjani (cijena: 140,00kn)

Marcelin, Kronika (cijena: 160,00kn)

Dionizije Tračanin, Gramatičko umijeće (cijena: 80,00kn)

Aristofan, Ose (cijena: 90,00kn)

Klaudijan, Otmica Prozerpine (cijena: 70,00kn)

Vitezović, Oživljena Hrvatska (cijena: 60,00kn)

Ruf, Povijest Aleksandra Velikog makedonskog kralja I i II (cijena: 140,00kn)

Aristofan, Mir (cijena: 140,00kn)

Sveti Patrik, Djela (cijena: 70,00kn)

Boj žaba i miševaNatjecanje Homera i Hesioda (cijena: 70,00kn)

Flor, Dvije knjige izvadaka iz Tita Livija o svim ratovima u sedam stotina godina (cijena: 140,00kn)

Benedikt de Spinoza, Politički traktat (cijena: 120,00kn)

Benedikt de Spinoza, Traktat o poboljšanju razuma (cijena: 80,00kn)

Gaj Velej Paterkul, Rimska povijest (cijena: 160,00kn)

Djela božanskog Augusta (cijena: 90,00kn)

Eshil, Orestija (cijena: 200,00kn)

Mihael Šilobod-Bolšić, Osnove gregorijanskog ili koralnog pjevanja (cijena: 80,00kn)

Rufije Fest, Kratak pregled povijesti rimskog naroda (cijena: 80,00kn)

Ciceron, Podjele u govorništvu (cijena: 60,00kn)

Ciceron, Govor za pjesnika Arhiju (cijena: 60,00kn)