Prijevodi

Tit Makcije Plaut, Stiho, Zagreb 2022. (cijena: 20,00 EUR / 150,69kn)

Enea Silvio Piccolomini, Pripovijest o dvoje zaljubljenih, Zagreb 2022. (cijena: 20,00 EUR / 150,69kn)

Marko Junijan Justin, Izvadak “Filipove povijesti” Pompeja Troga, Zagreb 2021. (cijena: 350,00kn / 46,45 EUR)

Lucije Apulej, Florida ili Cvjetni izbor, Zagreb 2021. (cijena: 150,00kn / 19,91 EUR)

Marko Tulije Ciceron, Govor za Marka Celija, Zagreb 2021. (cijena: 150,00kn / 19,91 EUR)

Marko Tulije Ciceron, Govor za Seksta Roscija Amerinca, Zagreb 2021. (cijena: 150,00kn / 19,91 EUR)

Plinije Stariji, Prirodoslovlje, knjiga IX, O vodenim bićima, Split 2020. (cijena: 200,00kn / 26,54 EUR)

Benedikt de Spinoza, Teološko-politički traktat, Zagreb 2020. (cijena: 280,00kn / 37,16 EUR)

Filogel ili smjeholjubac, Zagreb 2020. (cijena: 80,00kn / 10,62 EUR)

Ksenofont, O konjaničkom umijeću, O zapovjedniku konjice, Zagreb 2018. (cijena: 200,00kn / 26,54 EUR)

Lukijan, Kako treba pisati povijest, Zagreb 2018. (cijena: 200,00kn / 26,54 EUR)

Arhija, Epigrami, Zagreb 2017. (cijena: 100,00kn / 13,27 EUR)

Filodem, Epigrami, Zagreb 2017. (cijena: 80,00kn / 10,62 EUR)

Marko Tulije Ciceron, Govori protiv Katiline, Zagreb 2016. (cijena: 250,00kn / 33,18 EUR)

Katul, Pjesme (cijena: 70,00kn / 9,29 EUR)

Ksenofont Efeški, Efeške priče (cijena: 100,00kn / 13,27 EUR)

Aristofan, Ptice (cijena: 140,00kn / 18,58 EUR)

Marko Marulić, Starozavjetne ličnosti (cijena: 80,00kn / 10,62 EUR)

Seneka, Pretvorba božanskog Klaudija u tikvu (cijena: 60,00kn / 7,96 EUR)

Lukije ili magarac (cijena: 60,00kn / 7,96 EUR)

Ivan Lučić, O kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske (cijena: 100,00kn / 13,27 EUR)

Ulpijan, Knjiga regula (cijena: 60,00kn / 7,96 EUR)

Tacit, Historije (cijena: 70,00kn / 9,29 EUR)

Hariton, Zgode Hereje i Kaliroje (cijena: 60,00kn / 7,96 EUR)

Heronda, Mimijambi (cijena: 40,00kn / 5,31 EUR)

Apicije, O kuvanju (cijena: 40,00kn / 5,31 EUR)

Hrosvita, Drame (cijena: 80,00kn / 10,62 EUR)

Fusko, Opis obale Ilirika (cijena: 50,00kn / 6,64 EUR)

Paulo, Sentencije (cijena: 50,00kn / 6,64 EUR)

Plaut, Perzijanac i Trgovac (cijena: 80,00kn / 10,62 EUR)

Aristotel, O tumačenju (cijena: 40,00kn / 5,31 EUR)

Stražemanac, Povijest franjevačke provincije Bosne Srebrene (cijena: 100,00kn / 13,27 EUR)

Justinijan, Institucije (cijena: 140,00kn / 18,58 EUR)

Zakonik dvanaest ploča (cijena: 60,00kn / 7,96 EUR)

Einhard, Život Karla Velikog (cijena: 80,00kn / 10,62 EUR)

Aristofan, Aharnjani (cijena: 140,00kn / 18,58 EUR)

Marcelin, Kronika (cijena: 160,00kn / 21,24 EUR)

Dionizije Tračanin, Gramatičko umijeće (cijena: 80,00kn / 10,62 EUR)

Aristofan, Ose (cijena: 90,00kn / 11,95 EUR)

Klaudijan, Otmica Prozerpine (cijena: 70,00kn / 9,29 EUR)

Vitezović, Oživljena Hrvatska (cijena: 60,00kn / 7,96 EUR)

Ruf, Povijest Aleksandra Velikog makedonskog kralja I i II (cijena: 140,00kn / 18,58 EUR)

Aristofan, Mir (cijena: 140,00kn / 18,58 EUR)

Sveti Patrik, Djela (cijena: 70,00kn / 9,29 EUR)

Boj žaba i miševaNatjecanje Homera i Hesioda (cijena: 70,00kn / 9,29 EUR)

Flor, Dvije knjige izvadaka iz Tita Livija o svim ratovima u sedam stotina godina (cijena: 140,00kn / 18,58 EUR)

Benedikt de Spinoza, Politički traktat (cijena: 120,00kn / 15,93 EUR)

Benedikt de Spinoza, Traktat o poboljšanju razuma (cijena: 80,00kn / 10,62 EUR)

Gaj Velej Paterkul, Rimska povijest (cijena: 160,00kn / 21,24 EUR)

Djela božanskog Augusta (cijena: 90,00kn / 11,95 EUR)

Eshil, Orestija (cijena: 200,00kn / 26,54 EUR)

Mihael Šilobod-Bolšić, Osnove gregorijanskog ili koralnog pjevanja (cijena: 80,00kn / 10,62 EUR)

Rufije Fest, Kratak pregled povijesti rimskog naroda (cijena: 80,00kn / 10,62 EUR)

Ciceron, Podjele u govorništvu (cijena: 60,00kn / 7,96 EUR)

Ciceron, Govor za pjesnika Arhiju (cijena: 60,00kn / 7,96 EUR)