Prijevodi

Tit Makcije Plaut, Prostak, Zagreb 2023. (cijena: 30,00 EUR)

Tit Makcije Plaut, Stiho, Zagreb 2022. (cijena: 20,00 EUR)

Enea Silvio Piccolomini, Pripovijest o dvoje zaljubljenih, Zagreb 2022. (cijena: 20,00 EUR)

Marko Junijan Justin, Izvadak “Filipove povijesti” Pompeja Troga, Zagreb 2021. (cijena: 45,00 EUR)

Lucije Apulej, Florida ili Cvjetni izbor, Zagreb 2021. (cijena: 19,90 EUR)

Marko Tulije Ciceron, Govor za Marka Celija, Zagreb 2021. (cijena: 19,90 EUR)

Marko Tulije Ciceron, Govor za Seksta Roscija Amerinca, Zagreb 2021. (cijena: 19,90 EUR)

Plinije Stariji, Prirodoslovlje, knjiga IX, O vodenim bićima, Split 2020. (cijena: 25,00 EUR)

Benedikt de Spinoza, Teološko-politički traktat, Zagreb 2020. (cijena: 35,00 EUR)

Filogel ili smjeholjubac, Zagreb 2020. (cijena: 10,00 EUR)

Ksenofont, O konjaničkom umijeću, O zapovjedniku konjice, Zagreb 2018. (cijena: 25,00 EUR)

Lukijan, Kako treba pisati povijest, Zagreb 2018. (cijena: 25,00 EUR)

Arhija, Epigrami, Zagreb 2017. (cijena: 13,00 EUR)

Filodem, Epigrami, Zagreb 2017. (cijena: 10,00 EUR)

Marko Tulije Ciceron, Govori protiv Katiline, Zagreb 2016. (cijena: 30,00 EUR)

Katul, Pjesme (cijena: 9,00 EUR)

Ksenofont Efeški, Efeške priče (cijena: 13,00 EUR)

Aristofan, Ptice (cijena: 18,00 EUR)

Marko Marulić, Starozavjetne ličnosti (cijena: 10,00 EUR)

Seneka, Pretvorba božanskog Klaudija u tikvu (cijena: 7,90 EUR)

Lukije ili magarac (cijena: 7,90 EUR)

Ivan Lučić, O kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske (cijena: 13,00 EUR)

Ulpijan, Knjiga regula (cijena: 7,90 EUR)

Tacit, Historije (cijena: 9,00 EUR)

Hariton, Zgode Hereje i Kaliroje (cijena: 7,90 EUR)

Heronda, Mimijambi (cijena: 5,00 EUR)

Apicije, O kuvanju (cijena: 5,00 EUR)

Hrosvita, Drame (cijena: 10,00 EUR)

Fusko, Opis obale Ilirika (cijena: 6,00 EUR)

Paulo, Sentencije (cijena: 6,00 EUR)

Plaut, Perzijanac i Trgovac (cijena: 10,00 EUR)

Aristotel, O tumačenju (cijena: 5,00 EUR)

Stražemanac, Povijest franjevačke provincije Bosne Srebrene (cijena: 13,00 EUR)

Justinijan, Institucije (cijena: 18,00 EUR)

Zakonik dvanaest ploča (cijena: 7,90 EUR)

Einhard, Život Karla Velikog (cijena: 10,00 EUR)

Aristofan, Aharnjani (cijena: 18,00 EUR)

Marcelin, Kronika (cijena: 20,00 EUR)

Dionizije Tračanin, Gramatičko umijeće (cijena: 10,00 EUR)

Aristofan, Ose (cijena: 11,00 EUR)

Klaudijan, Otmica Prozerpine (cijena: 9,00 EUR)

Vitezović, Oživljena Hrvatska (cijena: 7,90 EUR)

Ruf, Povijest Aleksandra Velikog makedonskog kralja I i II (cijena: 18,00 EUR)

Aristofan, Mir (cijena: 18,00 EUR)

Sveti Patrik, Djela (cijena: 9,00 EUR)

Boj žaba i miševaNatjecanje Homera i Hesioda (cijena: 9,00 EUR)

Flor, Dvije knjige izvadaka iz Tita Livija o svim ratovima u sedam stotina godina (cijena: 18,00 EUR)

Benedikt de Spinoza, Politički traktat (cijena: 15,00 EUR)

Benedikt de Spinoza, Traktat o poboljšanju razuma (cijena: 10,00 EUR)

Gaj Velej Paterkul, Rimska povijest (cijena: 20,00 EUR)

Djela božanskog Augusta (cijena: 11,90 EUR)

Eshil, Orestija (cijena: 26,00 EUR)

Mihael Šilobod-Bolšić, Osnove gregorijanskog ili koralnog pjevanja (cijena: 10,00 EUR)

Rufije Fest, Kratak pregled povijesti rimskog naroda (cijena: 10,00 EUR)

Ciceron, Podjele u govorništvu (cijena: 7,90 EUR)

Ciceron, Govor za pjesnika Arhiju (cijena: 7,90 EUR)