Seminar 2016. godine

U Skradinu je tijekom rujna 2016. godine održan jubilarni X. seminar  za mlade VARVARIA – kroz tisućljeća sredozemne kulture u Hrvatskoj. Na seminaru je sudjelovalo dvadeset učenika OŠ M. Gupca, OŠ S. S. Kranjčevića, OŠ J. J. Strossmayera, OŠ I. Kršnjavoga, OŠ P. Miškine, OŠ M. Krleža, Klasične gimnazije, Nadbiskupske klasične gimnazije te Franjevačke klasične gimnazije iz Visokog, BiH.

Tema ovogodišnjeg seminara bila je “Grad i rijeka”, a učenici su sudjelovali na brojnim predavanjima, lektoratima i radionicama.