Libellus

Marcijal, Nepristojni epigrami

Junačka djela božanskog Augusta

Boj žaba i miševa

Ciceron, Za Arhiju

Rimski cvjetovi

Ljubavne igre