Radovi

Vladimir Posavec, August-kronologija života prvog rimskog cara

Emilio Marin, Muzej imaginacije

Željko Puratić, Đorđe Ferić

Damir Salopek, Transkripcija i adaptacija grčkih imena

Ozren Žunec, Mimesis

Relationes Polenses, Referati članova HDKF-a

Robert Matijašić, Ageri antičkih kolonija Pola i Parentium

Emilio Marin, Starokršćanska Salona

Marina Milićević, Rimski kalendar

Mate Križman, Rimska imena u Istri

Mithad Kozličić, Istočni Jadran u Geografiji Klaudija Ptolemeja

Studia Classica I

Ivo Goldstein, Bizant na Jadranu

Dubravko Škiljan, Dijalog s antikom

Dubravko Škiljan, Varon i Kvintilijan

Damir Salopek, Grčko-hrvatski pomorski rječnik