Radovi

Tamara Tvrtković, Pregled hrvatskog latiniteta od XVII. do XIX. stoljeća, Zagreb 2024. (cijena: 30,00 EUR)

Maja Matasović, Rimska svakodnevica: život i vjerovanja u antičkom Rimu, Zagreb 2022. (cijena: 45,00 EUR)

Zlatan Čolaković, Homerološke studije, Zagreb 2020. (cijena: 13,00 EUR)

Domagoj Grečl, Iove regnante – ogledi iz antičke mitologije, religije i književnosti, Zagreb 2019. (cijena: 25,00 EUR)

Vladimir Posavec, August-kronologija života prvog rimskog cara, Zagreb 2018. (cijena: 25,00 EUR)

Emilio Marin, Muzej imaginacije

Željko Puratić, Đorđe Ferić

Damir Salopek, Transkripcija i adaptacija grčkih imena

Ozren Žunec, Mimesis

Relationes Polenses, Referati članova HDKF-a

Robert Matijašić, Ageri antičkih kolonija Pola i Parentium

Emilio Marin, Starokršćanska Salona

Marina Milićević, Rimski kalendar

Mate Križman, Rimska imena u Istri

Mithad Kozličić, Istočni Jadran u Geografiji Klaudija Ptolemeja

Studia Classica I

Ivo Goldstein, Bizant na Jadranu

Dubravko Škiljan, Dijalog s antikom

Dubravko Škiljan, Varon i Kvintilijan

Damir Salopek, Grčko-hrvatski pomorski rječnik