2. Prijevodi

218) Bezglava mudrica. Preveo Dubravko Škiljan. – XVII/1989, br. 34, str. 42.

¨ Usporedni prijevod jedne zagonetke iz Grčke antologije XIV, 58.

219) Ciprijanova gozba. Naslov originala: Cena Cypriani. Prevela Irena Radej. – XVII/1989, br. 34, str. 29-41.

¨ Usporedni prijevod.

220) Eshinova pisma. Naslov originala: Ažsc?nhVæ äEpistola?. Preveo Darko Novaković. – X/1982, br. 20, 95-104.

221) Hionova pisma. Naslov originala: C?wnæ äEpistola?. Preveo Darko Novaković. X/1982, br. 20, str. 105-116.

222) Izbor pjesama iz pete knjige Anthologiae Graecae. Preveo  Dubravko Škiljan. – II/1974, br. 3, str. 79-87.

¨ Usporedni prijevod. Zastupljeni su svojim pjesmama Dioskorid, Maleagar, Filodem, Dionizije Sofist, Rufin, Marko Argentarije, Makedonije Konzul, Agatija Skolastik i Paulo Silentijarije, a dvije su pjesme nepoznatih autora. Ukupno je prevedeno 18 pjesama.

223) Jabuke. Preveo Dubravko Škiljan. – XVI/1988, br. 31, str. 62.

¨ Usporedni prijevod zagonetke objavljene u Grčkoj antologiji XIV, 118.

224) Klaudijin epitaf. Preveo Dubravko Škiljan. – XII/1984, br. 23, str. 114.

225) Kratetova pisma. Naslov originala: Kr<thVæ äEpistola?. Preveo Darko Novaković. – X/1982, br. 20, str. 85-94.

226) Lukije ili magarac. Naslov originala: LožkioV — ćOnoV. Preveo Darko Novaković. – VIII/1980, br. 15, str. 47-68.

227) Međusobna ubojstva. Preveo Dubravko Škiljan. – XVI/1988, br. 32, str. 62.

¨ Usporedni prijevod jedne zagonetke iz Grčke antologije XIV, 9.

228) Natjecanje Homera i Hesioda. Naslov originala: Certamen Homeri et Hesiodi. Preveo Dubravko Škiljan. – XX/1992, br. 39-40, str.

229) Slovčana zagonetka. Preveo Dubravko Škiljan. – XVII/1989, br. 33, str. 24.

¨ Usporedni prijevod jedne zagonetke iz Grčke antologije XIV, 106.

230) Životna dob. Preveo Dubravko Škiljan. – XVIII/1990, br. 35, str. 38.

¨ Usporedni prijevod jedne zagonetke objavljene u Grčkoj antologiji, XIV, 127.

231) ALKIFRON. Pisma. Naslov originala: äAlk?jrwnæ äEpistola?. Preveo Darko Novaković. – X/1982, br. 20, str. 117-119.

232) ANITA. Epigrami. Naslov originala: . Prevela Marija Sušac. – XIX/1991, br. 38, str. 55-66.

¨ Usporedni prijevod dvadeset i tri epigrama sačuvana u Grčkoj antologiji.

233) ARISTENET. Erotska pisma. Naslov originala: äArista?netoVæ äErwtika› Œpistola?. Preveo Darko Novaković. – X/1982, br. 20, str. 120-121.

234) ATENEJ. [O Sibaranima]. Naslov originala: [preveo Darko Novaković]. – XI/1983, br. 21, str. 143.

235) ARISTOFAN. Mir. Naslov originala: ääAristoj<nhVæ Ežr>nh. Preveo Mladen Škiljan. – XIX/ 1991, br. 37. str. 17-81.

236) AUZONIJE. Neuhvatljiva Eho. Preveo Dubravko Škiljan. – XIV/1986, br. 27, str. 64.

237) BAKHILID. Poziv na gozbu. Preveo Dubravko Škiljan. – XI/1983, br. 21, str. 103.

238) CICERON. Scipionov san. Naslov originala: Marcus Tullius Cicero: Somnium Scipionis. Preveli i komentirali Ira Vojnović, Andrea Vidmar, Miroslav Gardilčić, Željko Trkanjec. – XV/1987, br. 29, str. 47-82.

¨ Usporedni prijevod.

239) DIODOR SICILSKI. Povijesna knjižnica. Naslov originala: DiŽdwroVæ B­?blioJ>kh. Preveo Ozren Žunec. – VIII/1980, br. 16, str. 84-94.

¨ Usporedni prijevod. Preveden je fragment II, 55-60 u kojem se spominje Jambulovo putovanje i njegov opis utopijskih otoka sunca.

240) DION KASIJE. Skandalozna kronika [Domicijan…]. Naslov originala: D?wn K<ssioVæ åRwmañk‘ stor?a.[Preveo Darko Novaković]. – X/1982, br. 20, str. 198.

¨ Prijevod odlomka iz Epitamae, LXVII, 9.

241) DION KOKCEJAN. Dva govora [Diogen ili o vrlini. Diogen ili istamski govor]. Naslov originala: D?wn KokkhñanŽVæ Diog=nhV — Per› ƒret’Væ Diog=nhV — äIsJmikŽV. Preveo Darko Novaković. – XIII/1985, br. 26, str. 67-76.

242) DONAT, Elije. Životopis Vergilijev. Naslov originala: Aelius Donatus: Vita Vergilii. Preveo Darko Novaković. – X/1982, br. 19, str. 63-71.

243) FILEMON. Tko je slobodan? Preveo Dubravko Škiljan. – XI/1983, br. 22, str. 100.

244) FILOSTRAT. Erotska pisma. Naslov originala: FilŽstratoVæ äErwtika› Œpistola?. Pre- veo Darko Novaković. – X/1982, br. 20, str. 119.

245) HOMER. Broj Grka pod Trojom. Preveo Dubravko Škiljan. – XVIII/1990, br. 36, str. 80.

¨ Usporedni prijevod pitalice objavljene u Palatinskoj antologiji, XIV, 147.

246) KATUL. Svadba Peleja i Tetide. Naslov originala: Gaius Valerius Catullus: Carmina. Preveo Damir Salopek. – V/1977, br. 10, str. 33-43.

247) LUKAN. Sudbina Pompejeva. Naslov originala. Marcus Annaeus Lucanus: Bellum Civile. Preveo Darko Novaković. – I/1974, br. 2, str. 37-47.

¨ Usporedni prijevod. Preveden je odlomak VIII, 712- 872.

248) LUKIJAN. Razgovori hetera. Naslov originala: LoukianŽVæåEtairiko› di<logoi. Prevela Marina Bricko. – XVI/1988, br. 32, str. 31-48.

249) MARCIJAL. Dvadesetsedam epigrama. Naslov originala: Marcus Valerius Martialis: Epigrammaton libri. Prevela Marina Bricko. – VII/1979, br. 13, str. 43-53.

¨ Usporedni prijevod. Prevedeni su epigrami: I, 1, 4, 8, 28; II, 20, 38, 80, 82; III, 11, 28, 38, 43; IV, 24, 41; V, 34; VI, 19; VII, 76; VIII, 7, 27, 69; IX, 5, 97; XI, 38, 93, 107; XII, 12, 78.

250) MARCIJAL. Izbor epigrama. Naslov originala. Marcus Valerius Martialis: Epigrammaton libri. Preveo Damir Salopek. – I/1973, br. 1, str. 41-45.

¨ Usporedni prijevod. Prevedeni su epigrami: I, 1, 20, 48, 111; III, 8; V, 9, 29, 81; VI, 61; VII, 27; IX, 67; XII, 7.

251) MARCIJAL. Izbor epigrama. Naslov originala: Marcus Valerius Martialis: Epigrammaton libri. Preveo Damir Salopek. – IV/1976, br. 7, str. 84-87.

¨ Usporedni prijevod. Prevedeni su epigrami: I, 38, 63, 112; II, 3, 20, 21; II, 39; V, 73; VII, 3, 77; IX, 10; X, 8, 46; XII, 12, 20, 23.

252) MARCIJAL. Knjiga igara. Naslov originala: Marcus Valerius Martialis: Liber spectacu- lorum. Preveo Damir Salopek. – XIV/1986, br. 27, str. 52-63.

¨ Usporedni prijevod.

253) MARCIJAL. Osma knjiga epigrama. Naslov originala: Marcus Valerius Martialis: Epi- grammaton libri. Prevela Marina Bricko. – XVII/1989, br. 33, str. 25-48.

254) MARCIJAL. Trinaesta knjiga epigrama. Xenia. Naslov originala: Marcus Valerius Martialis: Epigrammaton libri. Xenia. Prevela Marina Bricko. – XVIII/1990, br. 36, str. 39-54.

255) MARKO ARGENTARIJE. Kob siromaštva. Preveo Dubravko Škiljan.- XIII/1985, br. 26, str. 122.

256) MENANDAR. Mrzovoljnik. Naslov originala. M=nandroVæ DžskoloV. Prevela Marina Bricko. – IX/1981, br. 18, str. 51-73.

257) MENANDAR. Posrednikova presuda. Naslov originala: M=nandroVæ äEpitr=ponteV. Prevela Marina Bricko. – XII/1984, br. 23, str. 77-94.

258) MENANDAR. Samljanka. Naslov originala: M=nandroVæ Sam?a.Prevela Marina Bricko. – XI/1983, br. 22, str. 79-99.

259) MENANDAR. Štit. Naslov originala: M=nandroVæ äAsp?V. Prevela Marina Bricko. – XV/1987, br. 30, str. 63-72.

260) MENANDAR. Djevojka ošišane kose. Naslov originala: M=nandroVæ Perikeirom=nh. Prevela Marina Bricko. – XV/1987, br. 30, str. 73-84

261) NIKARH. Ljubav i ljutnja. Preveo Dubravko Škiljan. – XIX/1991, br. 38, str. 98.

¨ Usporedni prijevod i komentar Nikarhove pjesme sačuvane u Grčkoj antologiji XI,252.

262) PALADIJE. Orfej. Preveo Dubravko Škiljan. – XIV/1986, br. 28, str. 68.

263) PARMENID. O prirodi. Naslov originala: Parmen?dhVæ Per› jžsewV. Preveo Mislav Ježić. – IV/1978, br. 12, str. 41-57.

264) PLATON. Klitofont. Naslov originala: Pl<twnææ Kleitoj×n. Preveo Damir Salopek. – IX/ 1981, br. 17, str. 71-79.

¨ Usporedni prijevod.

265) PLAUT. Bakhide. Naslov originala: Titus Maccius Plautus: Bachides. Preveo Branimir Žganjer. – XVIII/1990, br. 35, str. 39-75.

266) PLAUT. Perzijanac. Naslov originala: Titus Maccius Plautus: Persa. Preveo Darko Novaković. – XIV/1986, br. 28, str. 39-67.

267) PLAUT. Trgovac. Naslov originala: Titus Maccius Plautus: Mercator. Preveo Darko Novaković.- XIII/1985, br. 25, str. 41-71.

268) PLAUT. Zgoda o ćupu ili Škrtac. Naslov originala: Titus Maccius Plautus: Aulularia. Preveo Branimir Žganjer.- XII/1984, br. 24, str. 29-64.

269) PLUTARH. Lakonski odgovori. Naslov originala: PložtarcoVæ äApofJ=gmata Lakw- nik<. [Preveo Darko Novaković]. – XI/1983, br. 22, str. 168.

¨ 5 anegdota o Spartancima preuzetih iz Plutarhova djela.

270) PLUTARH. Odgovori Rimljana. Naslov originala: äApofJ=gmata äRwmañk<. [Preveo Dar- ko Novaković]. – X/1982, br. 20, str. 197-198.

¨ 4 anegdote o Scipionu Afričkom preuzete iz Plutarhova djela.

271) PLUTARH. Odgovori Rimljana. Naslov originala: äApofJ=gmata äRwmañk<. [Preveo Dar- ko Novaković]. – XI/1983, br. 21, str. 142.

¨ 5 anegdota o Katonu Starijem preuzete iz Plutarhova djela.

272) PLUTARH. Neobrazovanom vlastodršcu. Naslov originala: Pr¥V “gemŽna ƒpa?deuton. Preveo Darko Novaković. – XVI/1988, br. 31, str. 63-68.

273) PLUTARH. Skandalozna kronika. Naslov originala: [preveo Darko Novaković]. – XI/1983, br. 22, str. 169.

¨ Fragment iz Plutarhovih Moralia, 760 AB.

274) PROPERCIJE. Odabrane elegije. Naslov originala: Sextus Propertius: Elegiae. Preveo Domagoj Grečl. – VII/1979, br. 14, str. 57-72.

¨ Usporedni prijevod. Prevedene su elegije: I, 8b (stihovi 27-46), 12, 18; II, 2, 13a (1-16), 18c (23-38), 22b (43-50); III, 8, 10, 14.

275) RUFIN. Smrtonosni vijenac. Preveo Dubravko Škiljan. – XV/1987, br. 29, str. 46.

276) SEMONID AMORGINAC. Katalog žena. Naslov originala: Shmwn?dhVæ Kat<logoV gunaik×n. Preveo Dubravko Škiljan. – III/1975, br. 5, str. 64-71.

¨ Usporedni prijevod.

277) SENEKA. Pretvorba božanskog Klaudija u tikvu. Naslov originala: Lucius Annaeus Seneca: Apocolocynthosis divi Claudii. Preveo Darko Novaković. – XI/1983, br. 21, str. 71-82.

278) SENEKA. Sic transit… Preveo Dubravko Škiljan.- XIII/1985, br. 25, str. 72.

279) SIMIJA. Sjekira. Preveo Dubravko Škiljan. – XV/1987, br. 30, str. 125.

280) SIMONID. Neizvjesnost budućnosti. Preveo Dubravko Škiljan. – X/1982, br. 20, str. 134.

281) TERENCIJE. Braća. Naslov originala: Pubis Terentius Afer: Adelphoe. Preveo Darko Novaković. – V/1977, br. 9, str. 38-70.

282) TERENCIJE. Djevojka s Andra. Naslov originala: Publius Terentius Afer: Andria. Preveo Darko Novaković. – III/1975, br. 6, str. 55-91.

283) TERENCIJE. Eunuh. Naslov originala: Publius Terentius Afer: Eunuchus. Preveo Darko Novaković. – II/1974, br. 4, str. 43-92.

284) TERENCIJE. Formion. Naslov originala: Publius Terentius Afer: Phormio. Preveo Darko Novaković. – IV/1976, br. 8, str. 29-63.

285) TERENCIJE. Heautontimorumen. Naslov originala: Publius Terentius Afer; Heauton- timorumenos. Preveo Darko Novaković. – V/1977, br. 10, str. 44-76.

286) TERENCIJE. Svekrva. Naslov originala: Publius Terentius Afer: Hecyra. Preveo Darko Novaković. – VI/1978, br. 11, str. 27-52.

287) VALERIJE EDITUO. Venerina luč. Preveo Dubravko Škiljan. – XII/1984, br. 24, str. 28.

288) VERGILIJE. Komarac. Naslov originala: Publius Vergilius Maro: Culex. Preveo Aleksandar Sunko. – X/1982, br. 19, str. 38-50.

289) VERGILIJE. Krčmarica. Naslov originala: Publis Vergilius Maro. Copa. Preveo Aleksandar Sunko. – X/1982, br. 19, str. 51-52.

290) VERGILIJE. Sitne pjesme. Naslov originala: Publius Vergilius Maro: Catalepton. Preveo Damir Salopek. – X/1982, br. 19, str. 53-62.