Pozivamo vas na 4. seminar za školsku mladež

SALONAE LONGAE

Od antičke Salone do humanističkog Splita

FEMINAE ILLUSTRISSIMAE ET FILII NOBILISSIMI

Split – Solin 15-20. 3. 2012.

Institut  Latina & Graeca   i  Prva gimnazija – Split
…haec sunt ornamenta mea… (Val. Max, IV. 4)

PROGRAM

Četvrtak, 15. 3.

15.00 h  Obilazak Dioklecijanove palače, Inge BELAMARIĆ, prof.

Petak, 16. 3.

10.00 h  Obilazak Arheološkog muzeja i Epigrafska radionica Rimske carice u Dalmaciji, Inga VILOGORAC BRČIĆ, prof.

16.00 h  1. lektorat, Jupiter otkriva kćeri sudbinu njezina sina, dr. Bratislav LUČIN (Marulianum)

18.00 h Predavanje Vladarice i njihovi sinovi, Ivan BASIĆ, prof. (Marulianum)           

Subota, 17

9.00 h    Obilazak Salone, Ivan MATIJEVIĆ, prof.

16.00 h  2. lektorat, Slavna majka što’no rodi Stvorca svemoćnoga, Tonći MALEŠ, prof. (zbornica I. gimnazije)

18.00 h  Predavanje Portret rimske carice u 3. stoljeću, dr. Tino LELEKOVIĆ (zbornica I. gimnazije)

Nedjelja, 18. 3.

9.00 h    Obilazak Muzeja Grada Splita, mr. Helga ZGLAV-MARTINAC

12.00 h  3. lektorat, Koriolan i njegova majka, Inge BELAMARIĆ, prof. (zbornica I. gimnazije)

16.00 h  4. lektorat, Kornelija – paradigma idealne matrone, Ante PODRUG, prof. (zbornica I.gimnazije)

18.00 h  Predavanje Mitološke majke i sinovi, prof. Dr. Bruna KUNTIĆ-MAKVIĆ (Centar Cvito Fisković)

Ponedjeljak, 19. 3.

9.00 h   Predavanje Konstantin Veliki, Helenin sin,  dr. Joško BELAMARIĆ (Centar Cvito Fisković)

11.00 h   Danijel RAFAELIĆ, Slavne majke i sinovi na filmu (Kinoteka)

17.00 h   5. lektorat, Aleksandar Veliki i Olimpijada, Ivana MARIJANOVIĆ, (Centar Cvito Fisković)

19.00 h   za završnu priredbu (Centar Cvito Fisković)

Utorak, 20. 3.

10.00 h   Završna priredba i podjela diploma (Galerija Vidović)