X. seminar Salonae longae

U Splitu će se od 16. do 19. ožujka održati jubilarni deseti seminar za mlade Salonae longae – od antičke Salone do humanističkog Splita u organizaciji I. gimnazije Split i Instituta Latina et Graeca.

Na seminaru sudjeluju učenici 2. i 3. razreda I. gimnazije Split, Prve gimnazije Maribor, Klasične gimnazije iz Zagreba, Nadbiskupske klasične gimnazije iz Zagreba te Privatne klasične gimnazije iz Zagreba. Tema ovogodišnjeg seminara je gozba, a polaznici će sudjelovati na nizu lektorata, predavanja i radionica te obići Dioklecijanovu palaču i arheološki lokalitet rimske Salone.