Bibliografija časopisa LATINA ET GRAECA, nova serija, 1-30

Kako bi pretraživanje svih radova objavljenih u našemu časopisu učinili što jednostavnijim donosimo bibliografiju nove serije časopisa Latina et Graeca od broja 1 do 30. Istoj se može pristupiti ovdje.

Bibliografija nove serije časopisa LATINA ET GRAECA nastavlja se na prethodno objavljenu bibliografiju prve serije koja je izlazila između 1973. i 1994., a dosegla je 40 svezaka. Ta je bibliografija objavljena u posljednjem dvobroju, 39-40. Prvih pak pet godina nove serije bibliografski je obrađeno u 12. broju nove serije, a slijedećih pet u broju 21. Na tu se bibliografiju nadograđuje sve ono što je objavljeno u časopisu LATINA ET GRAECA od 21. do 30. broja. Cjelokupna bibliografija dostupna je na našim mrežnim stranicama.