XII. seminar “Varvaria”

U Skradinu je od 1. do 5. listopada održan XII. seminar za mlade “Varvaria – kroz tisućljeća sredozemne kulture u Hrvatskoj” s temom “Mora i oceani”. Polaznici su slušali zanimljiva predavanja o povijesti skradinskog kraja, posjetili arheološke lokalitete Bribirska glavica i Burnum, otočić Visovac u NP Krka te grad Šibenik. Na grčkim i latinskim lektoratima čitali su i prevodili ulomke antičkih autora, a na likovnim radionicama izrađivali modele grčkih i rimskih brodova.

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com

Na seminaru su sudjelovali učenici sljedećih zagrebačkih osnovnih škola i klasičnih gimnazija:

  • Osnovna škola Izidora Kršnjavoga
  • Osnovna škola J. J. Strossmayer
  • Osnovna škola Matije Gupca
  • Osnovna škola Miroslava Krleže
  • Osnovna škola Pavleka Miškine
  • Osnovna škola Remete
  • Osnovna škola S. S. Kranjčevića
  • Klasična gimnazija
  • Nadbiskupska klasična gimnazija
  • Privatna klasična gimnazija