Novi broj časopisa Latina et Graeca

Poštovani pretplatnici, objavljen je novi broj časopisa Latina et Graeca. Neke od tema u ovome broju su:

– Domagoj Grečl “Djevičanska proročica – Agamemnonova priležnica”
– Ivo Frangeš “Ostrakizam”
– Vladimir Posavec “Velike bitke grčko-rimske antike – Bitka kod Leuktre”
– Zlatko Šešelj, prijevod “Carmina Burana” 1-3

Također, novi broj obiluje izvještajima i osvrtima s različitih skupova, seminara i kolokvija.

Posebnu pažnju skrećemo na naslovnicu – rad učenika polaznika seminara za mlade koje organizira Institut Latina et Graeca.