LATINA ET GRAECA 40

Objavljen je novi, 40. broj časopisa Latina et Graeca! U staroj je seriji iz-ašlo također 40 brojeva. Osamdeset brojeva u gotovo pedeset godina ve-lika je stvar, pogotovo za humanistički časopis posvećen pretežno antič-kim temama ili pak temama vezanim uz antičko naslijeđe na našem prostoru. Svakako, to je razlog za slavlje, veselje i ponos, ali i trenutak u kojem moramo zastati i najprije se prisjetiti svih onih koji su pridonijeli stvaranju ovih osamdeset brojeva i bez kojih izlaženje ovog časopisa ne bi bilo moguće. To su svi bivši članovi uredništva, svi bivši i sadašnji su-radnici i autori priloga, svi oni koji su svojom znanstvenom, tehničkom, materijalnom, pa i moralnom podrškom bili dijelom stvaranja Latine i kojima ovom prilikom iskazujemo zahvalnost.

Neki od članaka objavljeni u novome broju:

  • Ivan Moretić, Miran Marelja, Ozren Pilipović, Vojna i ekonomska prila-godba grčkih gradova na razgradnju običajnih ratnih normi u vrijeme i nakon Peloponeskog rata
  • Paula Raguž, O rukopisu Carmina Džona Rastića iz Znanstvene knjižnice Dubrovnik
  • Homer, Odiseja 23 (preveo Neven Jovanović)
  • Teoderikovo doba (preveo Hrvoje Gračanin)
  • Vladimir Posavec, Bitka kod Filipa
  • Maja Matasović, Korinin dnevnik: Iulius
  • Nina Čengić, Deiksa u starogrčkom