Apulej, Florida ili Cvjetni izbor

U sklopu bogate Biblioteke Latina et Graeca upravo je objavljen prijevod jednog od najvažnijih rimskih proznih pisaca 2. st., Lucija Apuleja i nje-gove zbirke Florida ili Cvjetni izbor.

Riječ je o zbirci retoričkih fragmenata, odnosno dijelova iz ukupno 23 govora, koji inače nisu preživjeli u cijelosti. Fragmenti koji jesu sačuvani i koje je kasniji epitomator sabrao u knjigu pod naslovom Florida (Cvjetni izbor) bili su uzorni primjeri Apulejeva govorničkog umijeća, bilo da u njima izriče pohvale suvremenicima, drži predavanja iz filozo-fije i mitologije, prepričava anegdote, opisuje znamenitosti ondašnjega svijeta i sl. Naime, osim što je, kako se smatra, bio jedan od najvećih eru-dita svojega vremena, Apulej je također, kao predstavnik druge sofistike, izvanrednu pažnju poklanjao stilističkom oblikovanju svoje proze. Stil mu je izrazito bogat i zahtjevan, često sintaktički složen, opterećen figu-rama, osobito misli i zvuka, te nerijetko okrenut intertekstualnom i je-zičnom ludizmu. Iz toga je razloga, između ostaloga, zbirka Florida bila iznimno težak materijal za prevođenje, pa tim više ovaj prijevod pred-stavlja pravo blago.

Za prijevod su zaslužni studenti kolegija iz rimske književnosti pod vod-stvom akademika Darka Novakovića: Ana Alar Vuković, Kristina Bedeković, Dubravka Ivšić Majić, Tomislav Jazvić, Martina Kolarec, Ida Labus, Ivana Marijić, Nives Pantar, Andrea Papić, Jelena Polaček Gajer, Željka Salopek i Judita Uremović. Knjigu su uredile i opremile Irena Bratičević i Željka Salopek.

Knjiga sadrži uvodnu studiju o kulturno-povijesnom kontekstu nastanka zbirke Florida i njezinim književnim karakteristikama, latinski izvornik donesen prema standardnom Teubnerovu izdanju Apulei Platonici Madaurensis Opera quae supersunt (prir. R. Helm 1959), paralelno s njim prijevod na hrvatski, popraćen komentarima u bilješkama te kazalom i indeksom.

Cijena knjige iznosi 150,00 kn, a naručiti ju možete putem naše e-mail adrese latinaetgraeca@gmail.com.