IN MEMORIAM

Prof. dr. sc. Marko Petrak
(1972-2022.)

Prof. dr. sc. Marko Petrak bio je redoviti profesor u trajnom zvanju i predstojnik Katedre za rimsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te dugogodišnji suradnik i član Znanstvenog vijeća Instituta Latina et Graeca. Diplomirao je na Pravnom fakultetu i Filozofskom fakultetu (studij filozofije) Sveučilišta u Zagrebu. Nakon četverogodišnjeg programa latinskog jezika u prethodnom školovanju, završio je, u okvirima izbornosti unutar filozofskog studija, i dvije godine studija klasične filologije, s posebnim težištem na grčkom jeziku i književnosti. Magistrirao je građanskopravne znanosti te potom filozofiju (znanstveni smjer) na Sveučilištu u Zagrebu. Doktorirao je iz znanstvene grane rimsko pravo (2003) na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Autor je četiri knjige te stotinjak radova iz područja rimskog prava i drugih pravnih grana te oko sedamsto stručnih priloga, a objavljivao je i u časopisu Latina et Graeca.

Dragog kolegu i prijatelja zadržat ćemo trajno u našem sjećanju. Iskrena sućut obitelji.

Requiescat in pace!