Justin, Izvadak “Filipove povijesti”

Institut Latina et Graeca objavio je novu knjigu: latinsko-hrvatski prijevod djela Izvadak „Filipove povijesti“ Pompeja Troga, rimskog povjesničara Marka Junijana Justina, za koji je zaslužan Josip Miklić.

O samom Justinu nemamo pouzdanih podataka; pretpostavlja se da je živio u 3. st. i da je autor epitoma djela Filipova povijest starijeg rimskog povjesničara Gneja Pompeja Troga. Potonji je bio rimski povjesničar Augustova doba. Napisao je prvu opću povijest u rimskoj historiografiji u 44 knjige pod nazivom Filipova povijest, po Filipu, ocu Aleksandra Velikoga, jer je makedonska povijest činila jezgru djela. Navedeno djelo, napisano kao nadopuna povijesti Tita Livija, izgubljeno je i do nas su se sačuvali samo Justinov izvadak iz 3. st., sadržaji pojedinih knjiga i poneki citat u mlađih autora. Upravo zahvaljujući Justinu došli su do nas najzanimljiviji ulomci Filipove povijesti zapisani u obliku epitoma.

Premda Justinov latinski jezik nije savršen, povremeno je vrlo elegantan, a djelo se odlikuje izrazitom tendencijom protiv Rima. Njegova je povijest započinjala od vremena asirskog cara Nina i dopirala do vremena piščeva života. Događaje rimske povijesti Justin izlaže do vremena rimskih prekomorskih osvajanja, a na kraju djela donosi i najstariju rimsku povijest.

Knjiga na gotovo 900 stranica donosi opsežan uvod o Pompeju Trogu i Justinu, strukturi i nastanku djela te tekstnu predaju, zatim paralelni latinsko-hrvatski tekst popraćen vrlo iscrpnim komentarima, a pri kraju knjige sigla et fontes, fontes lectionum te kazalo imena.

Cijena knjige: 350,00 kn